Taş ev ruhsatı nasıl alınır?

ANASAYFA > Taş ev ruhsatı nasıl alınır?
tas-ev-modelleri-ve-projeleri

Taş ev ruhsatı nasıl alınır?

Taş ev yaptırmak için sırası ile neler yapılmalı

Taş ev yaptırmaya karar verdiyseniz izleminiz gerek yolları adım adım anlatalım…

Öncelikle arsanızın tapu çapı, kot farkı ve harita işlemlerini yaptırıp imar durum dilekçesi ile beraber bağlı bulunduğu belediye veya tarım müdürlüğüne baş vurup imar durumunuzu alın.

Bu işlemler sırasında arsanızın imara uygun olup olmadığını öğrenecek ve bu doğrultuda hareket edeceksiniz ( arsanızın yasalarda belirtilen “koruma altına alınan” bölgede olup olmadığını öğrenin, zeytinlik ve sit alanı gibi ).

İmar durumunuz netleştikten sonra arsanız üzerinde kaç m² taş ev yaptırma izniniz var ve evin ne kadar yüksekte olması gerektiği belirlenecek ve taş ev proje çizimine başlayabileceksiniz.

Not: Taş ev planınızı oluştururken ışık alan cepheleri, varsa manzaranızı ve evinize nereden giriş yapacağınızı arsaya bakarak karar verin ve projenizi çizdirdiğiniz mimara bu bilgileri verin. Buna göre mutfağınızın, salonunuzun ve diğer odaların planlamasını yaptırın).

Yaptırmak istediğiniz evin ölçüsü 199 m²’nin üstünde ise yapı denetim işlemleri, zemin etüdü ve gerekli yazışmalar yapılır.

Taslağını oluşturduğunuz taş ev planını (yukarıda ki işlemler bittikten sonra) projeye dökme vakit geldi…

Taş Ev Projelendirme aşamaları

Mimari Proje

Statik Proje

Elektrik Tesisat Projesi

Mekanik Proje

Bu projeler çizildikten sonra ruhsat için yapılan başvurular ve evraklar takibe alınır.

Müracaat ve evrak takibi sıralaması

Yapı Ruhsatı ( İnşaat Ruhsatı) : İnşaata başlayabilmek için ruhsatı almanız gerekir, ruhsatı almadan hafriyat işlemlerine bile başlayamazsınız.

Yapı ruhsatı almak için gereken belgeler; Dilekçe – Taahhütname –Tapu Senedi – Vekaletname ve Muvafakatnameler

Ek olarak gerekli gerektiğinde sunmak için; Mimari proje – Statik proje – Elektrik ve Mekanik tesisat projeleri – Çevre ve peyzaj projeleri – Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgelerinizi tamamlayın.

Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler;

Dilekçe (tapuda belirtilen arsa üzerine projede belirtilen özelliklere uygun bina inşaatına izin verilmesi için talep yazısı)

Taahhütname (İnşaatın fenni sorumlusunun mesuliyeti üstlendiği ve belirtilen hususları yerine getireceğiniz taahhüt eden belge)

Tapu Kayıt Örneği (inşaatın yapılacağı arsanın, inşaatı yaptıracak kişi/kişiler veya kuruluşa ait olduğunu gösteren ilgili tapu dairesinden alınmış tapu veya tapu yerine geçen belgelerdir)

Not: Bu belgelerin yapı ruhsatı için belediyeye verilen dilekçenin veriliş tarihinden en fazla bir ay öncesine ait olması gerekmektedir.

Mimari proje; evinizin bölüm, ölçü ve vaziyet planını detaylı olarak gösteren mimar tarafından çizilen projedir.

Not: Dilekçe ekinde mimari proje kapsamında aşağıdaki plânlar yer almalıdır ve Statik ve tesisat projelerinde yer alan ve mimari projeyi etkileyen bütün unsurlar mimari projede de gösterilmelidir.

Vaziyet Plânı - Tam Kesit - Cephe Resimleri - Sistem ve nokta detayları

Mimari projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye tarafından tespit edilen çizim ve tanzim esaslarına göre hazırlanmış olmalı, proje kapağında; arsanın yeri, tapu kaydı, ada, pafta ve parsel numaraları ve alanı ile mevcutsa üzerinde bulunan yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat sayısı, bina taban alanı ile inşaat alanı, hangi amaçla kullanılacağı ve yapı sahibi ile ilgili bilgiler ile projeyi çizen kişi ile ilgili bilgiler yer almalıdır.

***Projeler 5 takım kopya olarak statik, tesisat projeleri ile birleştirilerek sunulmalıdır.***

Taş Ev Projelerimizde ruhsat işlemlerinden, mimari çizimlere iç dekorasyondan peyzaj uygulamasına kadar tüm aşamalarda size destek sağlıyoruz.

Anahtar teslim fiyatlarına yukarıda belirtilen ek kalemler dahil değildir.

[email protected] e-mail adresimize proje detaylarını atarak fiyat teklifi talep edebilirsiniz.

0216 630 21 21

Since 1997 “BANEVA AHŞAP YAPILAR”  / Bir Ahşap Serüveni…

Brand & Social Media Manager

Sibel Atagül

Telefon Destek:
+90 532 179 02 03